Bộ Y tế khuyến cáo "5K" chung sống an toàn với dịch bệnh. Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!

TTCM

Nguyễn Thị Sơn Hường
Nguyễn Thị Sơn Hường

Ngày sinh: 10/6/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại riêng: 0904043439

Email liên lạc: yenvienhuong@gmail.com

Tổ phó chuyên môn

Đinh Thị Huế
Đinh Thị Huế

Ngày sinh: 7/10/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại riêng: 0984871346

Email liên lạc: dinhhue0710@gmail.com

Chủ tịch công đoàn

Phan Đình Long
Phan Đình Long

Ngày sinh: 27/1/1970

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0943903486

Email liên lạc: hoivotong@gmail.com

Giáo viên

Ngô Thúy Loan
Ngô Thúy Loan

Ngày sinh: 15/11/1990

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại riêng: 01689976618

Email liên lạc: socnhimxu@gmail.com

Vũ Thị Kim Tuyến
Vũ Thị Kim Tuyến

Ngày sinh: 11/6/1968

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Long Biên, Hà Nội

Điện thoại riêng: 01677646927

Email liên lạc: vukimtuyen@gmail.com

Thạch Thọ Ngự
Thạch Thọ Ngự

Ngày sinh: 18/6/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại riêng: 0912123009

Email liên lạc: thachngu1974@gmail.com

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường THCS Việt Hưng

Địa chỉ: Tổ 4 P.Việt Hưng, Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng Trịnh Hoàng Hoa

Liên hệ: 0438272193| Email: c2viethung@longbien.edu.vn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích