Bộ Y tế khuyến cáo "5K" chung sống an toàn với dịch bệnh. Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!

TTCM

Nguyễn Thị Sơn Hường
Nguyễn Thị Sơn Hường

Ngày sinh: 10/6/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại riêng: 0904043439

Email liên lạc: yenvienhuong@gmail.com

Tổ phó chuyên môn

Đinh Thị Huế
Đinh Thị Huế

Ngày sinh: 7/10/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại riêng: 0984871346

Email liên lạc: dinhhue0710@gmail.com

Chủ tịch công đoàn

Phan Đình Long
Phan Đình Long

Ngày sinh: 27/1/1970

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0943903486

Email liên lạc: hoivotong@gmail.com

Giáo viên

Trương Thị Tuyết
Trương Thị Tuyết

Ngày sinh: 4/3/1964

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại riêng: 01294874304

Email liên lạc: nguyenxuanhoai58@gmail.com

Ngô Thúy Loan
Ngô Thúy Loan

Ngày sinh: 15/11/1990

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại riêng: 01689976618

Email liên lạc: socnhimxu@gmail.com

Vũ Thị Kim Tuyến
Vũ Thị Kim Tuyến

Ngày sinh: 11/6/1968

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Long Biên, Hà Nội

Điện thoại riêng: 01677646927

Email liên lạc: vukimtuyen@gmail.com

Thạch Thọ Ngự
Thạch Thọ Ngự

Ngày sinh: 18/6/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại riêng: 0912123009

Email liên lạc: thachngu1974@gmail.com